Friday, April 3, 2015

Ийм нэгэн үдэш

Ийм нэгэн үдэш
Чамд хайртай байснаа баталж
Хаашаа ч хамаагүй одохсон
Ийм нэгэн үдэш
Чамд хайртайгаа мэдэрч
Хаанаас ч юм ирэхсэн ...

No comments:

Post a Comment