Friday, April 10, 2015

Home alone greyzСаарал хотын 
Дээр 
Сар алга... 
Үнс нурам шиг 
Үүлс ... 
Дэндүү саарал 
Цонхон цаана дүнсийх хот минь 
Хонхон чимээ чагнах ганцаардал минь 
Хэн нэгэн ирээсэй 
Энэ нэгэн орой ... 

No comments:

Post a Comment