Thursday, June 11, 2015

Rain Алгаа тосон
Бороон  дунд
Инээмсэглэн зогсох
Чинийхээ гарыг 
Бороон дуслаар бус
Сэтгэлээрээ норгож...
Ихэмсэг харцны
Эрхэмсэг догдлолын 
Илэрхийлэл
Инээмсэглэл чинь болохсон... 


No comments:

Post a Comment