Sunday, September 13, 2015

Цэцэгсийн цанан мандал

Цас орсон өглөө
Цаг хугацаа зогссон... 
Цантсан цонхон дээрх
Цэцэгсийн цанан мандал 
Цаанаас  
Бүдэгхэн тэмдэгрэх  
Цагаан өглөө...  
Гуниг төрүүлэвч 
Орцноосоо гархад 
Нүд гялбуулах 
Ондоо ертөнц 
Сэтгэлд цагаан ...
Энэ цасан дунд  
Ирээдүй гэгч рүү 
Тэмүүлэхгүй
Өнгөрсөн гэгч рүү 
Өнгийхгүй 
Зүгээр л зогсмоор... No comments:

Post a Comment