Tuesday, February 2, 2016

2009-12-27


2009-12-27 18:57:01
 Хааяа надаас чи үнэртдэг
Чиний үнэр ...
Хаврын бороо ороход
Догдлол цонх даган урсахад
Сэтгэлд - эрт цагийн учрал
Бүдэгхэн дурсамж
Солонго татахад
Чи надаас үнэртдэг...
Чиний үнэр...
Навчис намрын тухай дуулж
Модод уйлахад
Бодолд - болзоо, хүлээлт, үнсэлт
Бороо ороход...
Чи надаас үнэртэнэ...

Чиний үнэр 

No comments:

Post a Comment