Tuesday, February 2, 2016

Хүсэл мэт

Хүсэл мэт
Хүлээлт мэт
Чиний харцнаас
Өөрийгөө олж харах зориг
Хүрсэнгүй ...
Өөрт чинь хэлэхгүй
Өөр хэн нэгэнд ч хэлэхгүй
Миний үгэнд
Чиний эрх чөлөө
Чиний дурлал хайр
Оршихгүй...
Хүсч ирсэн мөрөөдөл чинь
Хясч буцсан төөрөгдөл болно...
Хайрлахгүй гэхдээ үзэн ядахгүй...

... мэт

2010-01-18 

No comments:

Post a Comment