Tuesday, February 2, 2016

Part-ner !!!! 2010-08-30

Эмзэглэлгүй, харамсалгүй
Тэмдэглэлгүй, дурсамжгүй
Тэр өдрүүдээс үлдсэн 
Энэ Хагацал...
Бидний өнгөрүүлсэн
Цаг хугацааны 
Цаана нь - ЧИ
Наана нь - БИ
Хэнтэй гэж асуухгүй
Хэзээнээс гэж шалгаахгүй
Хуучин гэж дурсахгүй
Хувирсан гэж гомдохгүй
Явуулна. Чамайг ...
Гэхдээ!
Хайр үгүй ч, дурлал үгүй ч
Тэр сужет 
Хуурмаг үзэгдэл байгаагүй... 
Эргээд нэг дайралдахад
Инээмсэглээд л зөрөе!

Эргэж битгий хараарай...

No comments:

Post a Comment