Friday, June 17, 2011

Нойрсож буй түүний хажууд

Түүний сэтгэл рүү
Түгшиж догдолж өнгийхдөө
Түнэр харанхуй ертөнцийн гүн рүү
Түлхүүлчих юм шиг санагдсан
Гэтэл ...