Thursday, June 9, 2016

Incoming call

Дурсахгүй
Бүү сануул ... 
Хэтэрхий их үнээр олдсон 
Чиний тэр хайр 
Эмтэрхий зүрхний минь 
Хэлтэрхий болж
Хэдийнээ мартагдсан...
Уучлаарай ...


March 30, 2011

No comments:

Post a Comment