Tuesday, February 2, 2016

The Singer 2010-02-05

"Уйтгарт хайрын түүх минь
Уяхан сэтгэлийн гэгээ минь
Сөрж тэмцсэн амьдралаас минь
Зөрж буцсан амраг минь..." 
Аа, аа, аа...
Дуулах дууны аяснаас
Дундуур сэтгэлийн үгс
Дотор харанхуйлан гарах ч
Дуучин тэр үзэсгэлэнтэй... 
Гунигламаар дууны уянганаас 
Гоо үзэсгэлэнгийн хөг сонстож

Дуу уянгална...

No comments:

Post a Comment